Dragon Ball Super
Kai sei no kessen Gok tai hakai shin Birusu
( season 1 episode 5 )

Gokû and Beerus have a duel on Kaiô-Sama's planet.

ads-here