SEASON 1
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 1
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 2
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 3
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 4
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 5
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 6
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 7
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 8
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 9
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 10
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 11
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 12
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 13
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 14
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 15
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 16
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 17
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 18
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 19
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 20
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 21
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 22
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 23
Food Wars Shokugeki no SomaSeason 1Episode 24
Food Wars Shokugeki no Soma
461
8.4
Runtime : 24 min
Rated :N/A
Released : 03 Mar 2015
Director : N/A
Writer :
Actor :Yoshitsugu Matsuoka, Minami Takahashi, Maaya Uchida, Ai Kayano
Genre : Animation,Comedy,Drama